EestiРусский

Задачи на учебный год

Ülesanded 2018/2019 õ.a.

1. Inimliku-kõlbelise isiku kujundamine moraalsete-eetiliste traditsioonide avastamise ja tutvumise ning isiklike orientiiride maailma konstruktiivse süvenemise kaudu.

2. Erinevate elukutsete tutvustamine  kasvandikele, lugupidamise kasvatamine  töösse.

3. Vastutustundliku ja ohutu käitumise  arendamine korrektsioon- arengusüsteemi kaudu.

4. Kasvandike alternatiivse ergutava süsteemi arendamine ja laiendamine.