EestiРусский

Организация обучения в LLK

Õppetöö korraldus

Üldeesmärgid: 

  • arendame ja kasvatame inimlikke, vaimseid väärtusi õppe - kasvatusprotsessis;
  • kasutame mitmekesiseid õppetegevusi, kogemusi ja kogutud teadmisi  oma  töös lastega;
  • tagame individuaaltööd igale lapsele;
  • põhieesmärgiks  töös lastega - lapse humanistlik - isiksuse areng;
  • arutleme ja lahendame vanematega ja nende lastega püstitatud probleemi;
  • õppekava on avatud pidevaks edasiarendamiseks ja korrigeerimiseks vastavalt muutustele ümbritsevas maailmas, kultuuris ja elus. 

Õpilaste  hindamine (tunnustus)

Hindamine ja analüüs on tähtis osa õppe- ja kasvatusprotsessis, süstemaatiline teabe kogumine demonstreerib õpilaste arengut.

Andmete detailne analüüs kasutame individuaalplaane ettevalmistuseks töös lastega.
Lasnamäe Lastekeskus annab  teavet õpilase arengu kohta lastevanematele (eestkostjale, hooldajale). Iga lapse arengu kohta on vaatlemise arengukaart.

Iga õppeaasta eesmärgid 

LLK ei ole õppeorganisatsioon, aga täitab tema funktsioone.

Õpetame – Lasnamäe Lastekeskuses töötavad kvalifitseeritud inimesed, kes annavad lastele teadmisi kaasaegsest ühiskonnast, kultuurist. Meie õpilased on andekad ja me aitame neil areneda. Töötajad arendavad psühholoogilisi protsesse: tajumus ja mõtlemine, tähelepanu ja mälu, kujutamine ja kõne jne.

Aitame – Lasnamäe Lastekeskuse töötajad aitavad ja stimuleerivad omandada riigi õppekavasid, lähenevad lastele individuaalselt ning iga laps on loov mõtleja. Töötajad arendavad emotsionaalselt kindla tahtejõuga, initsiatiivset, distsipliinset, algatustvõimelist inimest.

Hoolime – iga õpilane on meile tähtis. Me jälgime iga lapse arengut sõbralikus keskkonnas, aga samuti lapse loovat ja isiklikku arengut.