EestiРусский

Область искусства

Käsitööring "Loomingu töökoda"

  aplikatsioon;

  vooling (väike plastika);

•  glass-art (klaasi peal maalimine);

  töö loodusmaterjalidega.

Kunstiring

•   formuleerib esteetiliselt õiged vaated ümbritseva peale;

   kasvatab profesionaalseid oskusi kunstis;

   arendab loominguoskusi;

•   arendab nägemismälu;

   tutvustab erinevate aladega ja tehnikaga kunstis.

Teatriring "Sõprus"

   võimalus korraldada oma maailma, mängida ja proovida erinevaid rolle, olukordi;

   vabanemine kompleksidest ja psühholoogilistest probleemidest;

•   muinasjutu, udujutu ja elupiltide lavastamine;

•   teatrimäng, milles lapsed hääldavad ja loevad luuletusi, harjutavad kiirkõnet;

•   liikumiste koordinatsioon;

   diktsiooni arendamise harjutused;

   kujundmõtlemise ja fantaasia arendamine.

Koreograafiatunnid

•   uute stiilide ja suundade õppimine: tänavatants, modern, disko ja teised tantsurütmid;

•   tantsu eetika õppimine;

•   kehanõtkuse, rütmi- ja koordinatsiooni-tunde arendamine;

•   osalemine festivalidel ja kontsertidel.