EestiРусский

Цены

Услуга Единица Цена без НСО Налог Всего
Võimla kasutamine (290 m2 koos duširuumidega) Час 25.00 без НСО 25.00
Võimla kasutamine (290 m2, ilma duširuumita) Час 19.00 без НСО 19.00
Auditooriumi kasutamine (86 m2, pianiino, karaoke) Час 15.00 без НСО 15.00
Auditooriumi kasutamine (86 m2) Час 12.00 без НСО 12.00
Peoruumi kasutamine (55 m2) Час 15.00 без НСО 15.00
Fuajee kasutamine (50 m2) Час 12.00 без НСО 12.00
Klassiruumi kasutamine Час 10.00 без НСО 10.00
Konverentsi- ja helitehnika kasutamine Час 10.00 без НСО 10.00
Konverentsi- ja helitehnika teenus Час 15.00 без НСО 15.00
A4 must-valge ühepoolne koopia või printimine Страница 0.10 без НСО 0.10
A4 värviline ühepoolne koopia või printimine Страница 0.75 без НСО 0.75
Majutus: koht toas õpilase jaoks väljastpoolt Tallinna Сутки 8.00 без НСО 8.00
Majutus: koht toas külalise jaoks Сутки 10.00 без НСО 10.00
Toitlustamine (3 korda päevas) õpilasele väljastpoolt Tallinna Месяц 50.00 без НСО 50.00
Toitlustamine (1 kord päevas) õpilasele teistest linnaosadest Месяц 20.00 без НСО 20.00
Päevakeskuse teenus koos toitlustamisega 1 kord päevas õpilasele väljastpoolt Tallinna Месяц 80.00 без НСО 80.00
Linnalaager (toitlustamine 2 korda päevas) 8 tundi День 12.00 без НСО 12.00
Osalustasu huviringis 1 kord nädalas Месяц 5.00 без НСО 5.00
Osalustasu huviringis 2 kord nädalas Месяц 10.00 без НСО 10.00

Tallinn

20.05.2016 nr LLOV-4/5

Lasnamäe Lastekeskuse tasuliste teenuste hindade kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määrusega nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p-ga 2

  1. Kehtestada alates 1. maist 2016 Lasnamäe Lastekeskuse hinnad alljärgnevalt
  2. Ruumide ja inventari kasutusse andmise otsustamise õigus käesoleva korralduse alusel on hallatava asutuse juhil. Ruumide kasutamise lepingu sõlmib hallatava asutuse juht.

  3. Korraldus teha teatavaks Lasnamäe Lastekeskusele.

  4. Hinnad avalikustatakse Tallinna linna veebilehel teenuste andmekogus.

  5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

KORRALDUS

Tallinn 20.05.2016 nr LLOV­4/5

Lasnamäe Lastekeskuse tasuliste teenuste

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse

6. aprilli 2011 määrusega nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p­ga 2

1. Kehtestada alates 1. maist 2016 Lasnamäe Lastekeskuse hinnad alljärgnevalt:

Teenus Ühik Hind

käibemaksuta1. Võimla kasutamine (290 m2

Tund 25.00 ei ole käive

2. Võimla kasutamine (290

Tund 19.00 ei ole käive

Tund 15.00 ei ole käive

(86 m2, pianiino, karaoke)

Tund 12.00 ei ole käive

5. Peoruumi kasutamine (55

Tund 15.00 ei ole käive

6. Fuajee kasutamine (50 m2) Tund 12.00 ei ole käive

7. Klassiruumi kasutamine Tund 10.00 ei ole käive

8. Konverentsi­ ja helitehnika

Tund 10.00 ei ole käive

9. Konverentsi­ ja helitehnika Tund 15.00 ei ole käive 15.00

9. Konverentsi­ ja helitehnika

Tund 15.00 ei ole käive

10. A4 must­valge ühepoolne

Lehe­külg 0.10 ei ole käive

11. A4 värviline ühepoolne

Lehe­külg 0.75 ei ole käive

12. Majutus: koht toas õpilase

jaoks väljastpoolt Tallinna

13. Majutus: koht toas külalise

Öö­päev 8.00 ei ole käive

Öö­päev 10.00 ei ole käive

14. Toitlustamine (3 korda

päevas) õpilasele

15. Toitlustamine (1 kord

päevas) õpilasele teistest

16. Päevakeskuse teenus koos

toitlustamisega 1 kord

päevas õpilasele väljastpoolt

17. Linnalaager (toitlustamine 2

Kuu 50.00 ei ole käive

Kuu 20.00 ei ole käive

Kuu 80.00 ei ole käive

Päev 12.00 ei ole käive

18. Osalustasu huviringis 1 kord

Kuu 5.00 ei ole käive

19. Osalustasu huviringis 2 kord

Kuu 10.00 ei ole käive

2. Ruumide ja inventari kasutusse andmise otsustamise õigus käesoleva korralduse alusel

on hallatava asutuse juhil. Ruumide kasutamise lepingu sõlmib hallatava asutuse juht.

3. Korraldus teha teatavaks Lasnamäe Lastekeskusele.

4. Hinnad avalikustatakse Tallinna linna veebilehel teenuste andmekogus.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva

jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.