joomla 1.7 | Travel

Hinnakiri

 

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

20.05.2016 nr LLOV-4/5

 

 

Lasnamäe Lastekeskuse tasuliste teenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määrusega nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p-ga 2

 

 

 1. Kehtestada alates 1. maist 2016 Lasnamäe Lastekeskuse hinnad alljärgnevalt:

  Jrk

  nr

  Teenus

  Ühik

  Hind käibemaksuta

  Käibemaksumäär €

  Lõpphind

  1.

  Võimla kasutamine (290 m2 koos duširuumidega)

  Tund

  25.00

  ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

  25.00

  2.

  Võimla kasutamine (290 m2, ilma duširuumita)

  Tund

  19.00

  ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

  19.00

  3.

  Auditooriumi kasutamine

  (86 m2, pianiino, karaoke)

  Tund

  15.00

  ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

  15.00

  4.

  Auditooriumi kasutamine

  (86 m2)

  Tund

  12.00

  ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

  12.00

  5.

  Peoruumi kasutamine (55 m2)

  Tund

  15.00

  ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

  15.00

  6.

  Fuajee kasutamine (50 m2)

  Tund

  12.00

  ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

  12.00

  7.

  Klassiruumi kasutamine

  Tund

  10.00

  ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

  10.00

  8.

  Konverentsi- ja helitehnika kasutamine

  Tund

  10.00

  ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

  10.00

  9.

  Konverentsi- ja helitehnika teenus

  Tund

  15.00

  ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

  15.00

  10.

  A4 must-valge ühepoolne koopia või printimine

  Lehe-külg

  0.10

  ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

  0.10

  11.

  A4 värviline ühepoolne koopia või printimine

  Lehe-külg

  0.75

  ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

  0.75

  12.

  Majutus: koht toas õpilase jaoks väljastpoolt Tallinna

  Öö-päev

  8.00

  ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

  8.00

  13.

  Majutus: koht toas külalise jaoks

  Öö-päev

  10.00

  ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

  10.00

  14.

  Toitlustamine (3 korda päevas) õpilasele väljastpoolt Tallinna

  Kuu

  50.00

  ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

  50.00

  15.

  Toitlustamine (1 kord päevas) õpilasele teistest linnaosadest

  Kuu

  20.00

  ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

  20.00

  16.

  Päevakeskuse teenus koos toitlustamisega 1 kord päevas õpilasele väljastpoolt Tallinna

  Kuu

  80.00

  ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

  80.00

  17.

  Linnalaager (toitlustamine 2 korda päevas) 8 tundi

  Päev

  12.00

  ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

  12.00

  18.

  Osalustasu huviringis 1 kord nädalas

  Kuu

  5.00

  ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

  5.00

  19.

  Osalustasu huviringis 2 kord nädalas

  Kuu

  10.00

  ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

  10.00

 2. Ruumide ja inventari kasutusse andmise otsustamise õigus käesoleva korralduse alusel on hallatava asutuse juhil. Ruumide kasutamise lepingu sõlmib hallatava asutuse juht.

 3. Korraldus teha teatavaks Lasnamäe Lastekeskusele.

 4. Hinnad avalikustatakse Tallinna linna veebilehel teenuste andmekogus.

 5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Joomla Biznes Finland