joomla 1.7 | Travel

Koostööprojektid teiste organisatsioonidega

Koostööprojektid teiste organisatsioonidega

                                  ( 2011 – 2013. a)

28.09.-09.11.2011 – projekt „Aita oma last“ Integratsiooni fondiga.

28.09.-09.11.2012 – tervisliku toitumise projekt „Kasulik võileib minu südamele“ Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning Lasnamäe Linnaosa Valitsuse toetusel.

17.10.-19.10.2011 – projekt Tallinna Punase Ristiga „Kolm päeva punase ristiga“.

17.11.2011 – projekt „Tuleviku  märk“  Noorsookeskusega „Vihasoo“.

Alates 2012 jaanuarist Lasnamäe Lastekeskus võtab osa J. Kuklatsovi pikaajalisest projektist „Headuse Planeet“ Rahvusvaheliste Lugemiste osalejate Eestist ja Moskvast toetusel.

20.10.2012 – projekt „Eesti autorite raamatud“ Eesti Lastekirjanduse Keskusega.

02.12.2012 – linnaprojekt „Advendipäevad“ Mustamäe Laste Loomingu Majaga.

18.12.- 20.12.2012 – „Jõuluring“ Eesti Humaanse Pedagoogika Avaliku Keskuse ja Tallinna Lasnamäe Linnaosa Valitsuse toetusel.

05.02.2013 – projekt „Euroopa päev – ekstreemabi telefon 112“ Lasnamäe Politseosakonnaga.

21.02.2013 – vabariiklik projekt „Tunne tuld!“ Kesklinna päästekomandoga.

27.03.2013 – projekt „Ei ole suuri ega väikesi riike“ Mustamäe Laste Loomingu Majaga.

27.06.–03.07.2013 Liit projekt „Koos on tore õppida” Kultuuriministeeriumiga, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusega ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondiga.

Joomla Biznes Finland