joomla 1.7 | Travel

Õpilase hindamise kord

Lasnamäe Lastekeskus ei ole õppeasutus, meil ei ole hindamiskorda, kui üldhariduskoolis.  Iga meie keskuse laps omab  individuaalset vaatluskaarti, mis võimaldab pedagoogidel orienteeruda tema arengu dünaamikas. Süstemaatiline teabe kogumine demonstreerib lapse arengu üldpilti. Meie hindamissüsteem ja analüüs on üks õppe- ja kasvatusprotsessi osa. Saadud andmete põhjalik analüüs annab võimalusi kujundada individuaalset tööd kasvandikega. 

Joomla Biznes Finland