joomla 1.7 | Travel

LLK vastuvõtu ja väljaheitmise reeglid

Lasnamäe Lastekeskusse laste vastuvõtu ja väljaheitmise reeglid.

Lasnamäe Lastekeskusse vastuvõtmisel peab lapsevanem  esitama järgmised

dokumendid:

 1.Ühe lapsevanema (või hooldaja) avaldus;

 2. Linnaosa sotsiaalosakonna taotlus.

Lasnamäe Lastekeskusesse vastuvõtmisel võetakse arvesse:

-          lapse vanus (7-14 a.);

-          perekonna sissetuleku tase;

-          perekonna seis (paljulapseline perekond, mittetäielik perekond, kus üks lapsevanem kasvatab kahte või enamat last);

-          lapsevanema (või hooldaja) tööaeg õhtupoolsel ja öisel ajal.

Lasnamäe Lastekeskusest väljaheitmisel peab lapsevanem (või hooldaja) esitama

avalduse lapse keskuses viibimise aja lõppemise kohta. Kasvandike koosseisust

väljaheitmine toimub töökollektiivi otsuse alusel linnaosade sotsiaalosakondade

kooskõlastasmisega.

Kasvandik võib olla välja heidetud järgmistel põhjustel:

-          vanuse järgi (kasvandiku plaanitud kooli lõpetamine);

-          kasvandiku vajaliku arengu tase saavutamine;

-          lastekeskuse kodukorra ja nõudmiste mittetäitmine;

-          teiste kasvandike arengut segav käitumine (vägivald, ropendamine,

     ebaviisakad  zestid jne).

Erandkorras on kasvandikul  õigus jääda lastekeskusesse pärast

tähtaja lõppemist, kui selleks on avaldanud soovi tema vanemad ja laps ise,

arvestades vabade kohtade olemasolu, Lasnamäe lastekeskuse juhtkonna ja linnaosade

sotsiaalosakondade nõusolekut.

Joomla Biznes Finland