joomla 1.7 | Travel

Õppeaasta ülesanded

 

Ülesanded 2018/2019 õ.a.

1. Inimliku-kõlbelise isiku kujundamine moraalsete-eetiliste traditsioonide avastamise ja

tutvumise ning isiklike orientiiride maailma konstruktiivse süvenemise kaudu.


2. Erinevate elukutsete tutvustamine  kasvandikele, lugupidamise kasvatamine  töösse.


3. Vastutustundliku ja ohutu käitumise  arendamine korrektsioon- arengusüsteemi kaudu.


4. Kasvandike alternatiivse ergutava süsteemi arendamine ja laiendamine.

Joomla Biznes Finland