EestiРусский

Ajalugu

Lasnamäe Lastekeskuse ajalugu

Lasnamäe Lastekeskus on asutatud 2004. aastal Ümera Põhikooli baasil.  Ümera Põhikooli tegevuse ajal omandatud kogemus osutus vajalikuks Lasnamäe Lastekeskuse tegevuseks. Meie keskuse tegevuse aluseks on töökogemus individuaaliseärasuste- ja sotsiaalprobleemidega koolilastega.

2001. aastal tuntud pedagoog S. Amonasvili seminaril tuli ilmale Eesti Humaanse Pedagoogika Avaliku Keskuse rajamise idee. M.Baranjuk, endine Ümera Põhikooli direktor, Humaanse Pedagoogika Rüütel, viis ja viib läbi aktiivset ühiskondlikku tööd humaanse pedagoogika idee realiseerimisel ja on Eesti Humaanse Pedagoogika Avaliku Keskuse asutamise algataja.

Meie jaoks on muutumatu:

   - humaanse pedagoogika prinsipiide järgimine;

   - õpetamise ja kasvatamise reeglite täitmine kooskõlas lapse iseloomuga;

   - kasvandike sisemaailma austamine ja väärtustamine.

Lasnamäe Lastekeskus teeb tihedat koostööd Humaanse Pedagoogika Assotsioonidega Leedus, Lätis, Ukrainas, Venemaal. 2002. aastast me osaleme aktiivselt Rahvuslistes Pedagoogilistes Lugemistes Moskvas, mis on pühendatud humaanse pedagoogika teooriale ja praktikale, ja edukalt esineme konverentsidel.

Need üritused rikastavad meie pedagoogilist kogemust, aitavad omandada uusi teadmisi ja oskusi.

Lasnamäe Lastekeskus, Eesti Humaanse Pedagoogika Avaliku Keskus, Haridusameti ja Tallinna Linnvalitsuse toetusel viis läbi teadus-praktilised konverentsid järgmistel teemadel

„ Õpetaja, inspireeri mind loomingule“

 „ Kuidas armastada lapsi ja aidata neil õppida“

 „ Humaanne pedagoogika ja kujundav hindamine“

Lasnamäe Lastekeskus planeerib ka tulevikus osa võtta Rahvulistest Lugemistest ja konverentsidest, kolleegidelt üle võtta novaatorlikud pedagoogilised ideed ja üle anda oma rikkalik lastega töötamise kogemus.

Me viime aktiivselt läbi meister-klassid lastele ja erinevate koolide ja gümnaasiumide õpetajatele ( vt sait „ Meister-klassid“), võtame osa raadio- ja telesaadetest, koostööprojektidest paljude organisatsioonidega. Väga nõutavaks osutusid raamatud, mis olid ilmunud 2011. aastal, mille koostajaks olid keskuse juhataja M.Baranjuk ja tema töötajad: kogumik lastevanematele „ Puutu  lastega armastusega kokku“ ( 1900 eks.) ja raamat „ Kuidas helge ingel võidab“ ( 800 eks). Lasnamäe Lastekeskus  võtab aktiivselt osa vabariigi- ja linnaprojektidest ja üritustest: „ Eesti lasteautorite raamatud“ ( Eesti Lastekirjanduse Keskusega), „ Andvendipäevad“ ja „ Ei ole suuri ega väikesi riike“ ( Mustamäe Lastekeskusega),  „Tunne tuld“ ( vabariiklik projekt), XVI – XVII sajandite rahvakultuuri rahvuslikust festivalist osavõtt „ Muutuste tuul“, koostöö Punase Risti Ühinguga jne. 18.-20. detsembril 2012. aastal Lasnamäe Lastekeskus, Humaanse Pedagoogika Keskuse ja Lasnamäe Linnavalitsuse toetusel viis läbi terve rida üritusi: „ Sõprade jõuluring“ projekti raames. Lapsed külastasid Keskust „ AHHAA“ ja muuseumi „ Miia-Milla-Manda“.

Lasnamäe Lastekeskus annab igale lapsele võimaluse:

-         avada ja üles näidata oma loomingulist potensiaali;

-         kasuga organiseerida oma vaba aega;

-         arendada iseseisvust ja luua tingimusi koostööks ja suhtlemiseks lastega.

Keskus aitab materiaalsete ja muude probleemidega peresid.Esmapäevast reedeni töötavad kaks ööpäevast rühma 40 inimesele, kus kasvandikud saavad 3-kordset tasuta toitlustamist ja omavad häid elamistingimusi.

Meil on tugevad partnersuhted Õismäe kool-internaadi- ja Mustamäe Laste Loomingu majaga jne ( vt sait „ Partnerid“).

Keskusel on oma traditsioonid: üritus „ Pühendamine Vaimu kangelastesse“ (õppeaasta alguses), „ Ülestõusmise mägi“ ( püstitatud eesmärkide saavutamine), „ Tähtede allee“, „ Sõbrapäev“, „ Õppeaasta lõpupidu“.

Meie asutus tegeleb ka teiste linnaosade lastega.

Lasnamäe Lastekeskus abistas 289 last ja andis neile võimaluse elada ööpäevarühmades ( 40 kohta). Möödunud perioodil 96 ööpäevaste rühmade kasvandiku ja 93 päevakeskuse kasvandikku läbisid vajaliku ettevalmistuse, mis andis nendele sotsiaalse adapteerimise võimaluse.

Lastekeskus on avatud kõikidel nädalapäevadel kella 13.00-19.00, välja arvatud laupäev ja pühapäev.

Lastekeskuses on loodud suurepärased võimalused õpilaste arenguks ja vaba aja veetmiseks. Edukalt töötavad huviringid: kujutav kunst, käsitöö, pärlitega punumine, ärikool, arvutiõpetus, tantsu-, teatri- ja kokaringid.

Ajalehes PRAXIS oli märgitud meie keskus kui suurepärane lastekeskus hea kollektiiviga, kus alati valitseb soe ja sõbralik õhkkond.

2011. ja 2012. õppeaastate eest said 3 parimat keskuse kasvandikku rootsi fondi Björn-Oker-Blom stipendiumid.