EestiРусский

Hinnakiri

Teenus Ühik Hind käibemaksuta € Käibemaksumäär € Lõpphind €
Võimla kasutamine (290 m2 koos duširuumidega) Tund 25.00 ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 25.00
Võimla kasutamine (290 m2, ilma duširuumita) Tund 19.00 ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 19.00
Auditooriumi kasutamine (86 m2, pianiino, karaoke) Tund 15.00 ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 15.00
Auditooriumi kasutamine (86 m2) Tund 12.00 ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 12.00
Peoruumi kasutamine (55 m2) Tund 15.00 ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 15.00
Fuajee kasutamine (50 m2) Tund 12.00 ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 12.00
Klassiruumi kasutamine Tund 10.00 ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 10.00
Konverentsi- ja helitehnika kasutamine Tund 10.00 ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 10.00
Konverentsi- ja helitehnika teenus Tund 15.00 ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 15.00
A4 must-valge ühepoolne koopia või printimine Leht 0.10 ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 0.10
A4 värviline ühepoolne koopia või printimine Leht 0.75 ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 0.75
Majutus: koht toas õpilase jaoks väljastpoolt Tallinna 24 tundi 8.00 ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 8.00
Majutus: koht toas külalise jaoks 24 tundi 10.00 ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 10.00
Toitlustamine (3 korda päevas) õpilasele väljastpoolt Tallinna Kuu 50.00 ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 50.00
Toitlustamine (1 kord päevas) õpilasele teistest linnaosadest Kuu 20.00 ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 20.00
Päevakeskuse teenus koos toitlustamisega 1 kord päevas õpilasele väljastpoolt Tallinna Kuu 80.00 ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 80.00
Linnalaager (toitlustamine 2 korda päevas) 8 tundi Päev 12.00 ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 12.00
Osalustasu huviringis 1 kord nädalas Kuu 5.00 ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 5.00
Osalustasu huviringis 2 kord nädalas Kuu 10.00 ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes 10.00

Tallinn

20.05.2016 nr LLOV-4/5

Lasnamäe Lastekeskuse tasuliste teenuste hindade kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määrusega nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p-ga 2

  1. Kehtestada alates 1. maist 2016 Lasnamäe Lastekeskuse hinnad alljärgnevalt
  2. Ruumide ja inventari kasutusse andmise otsustamise õigus käesoleva korralduse alusel on hallatava asutuse juhil. Ruumide kasutamise lepingu sõlmib hallatava asutuse juht.

  3. Korraldus teha teatavaks Lasnamäe Lastekeskusele.

  4. Hinnad avalikustatakse Tallinna linna veebilehel teenuste andmekogus.

  5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

KORRALDUS

Tallinn 20.05.2016 nr LLOV­4/5

Lasnamäe Lastekeskuse tasuliste teenuste

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse

6. aprilli 2011 määrusega nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p­ga 2

1. Kehtestada alates 1. maist 2016 Lasnamäe Lastekeskuse hinnad alljärgnevalt:

Teenus Ühik Hind

käibemaksuta1. Võimla kasutamine (290 m2

Tund 25.00 ei ole käive

2. Võimla kasutamine (290

Tund 19.00 ei ole käive

Tund 15.00 ei ole käive

(86 m2, pianiino, karaoke)

Tund 12.00 ei ole käive

5. Peoruumi kasutamine (55

Tund 15.00 ei ole käive

6. Fuajee kasutamine (50 m2) Tund 12.00 ei ole käive

7. Klassiruumi kasutamine Tund 10.00 ei ole käive

8. Konverentsi­ ja helitehnika

Tund 10.00 ei ole käive

9. Konverentsi­ ja helitehnika Tund 15.00 ei ole käive 15.00

9. Konverentsi­ ja helitehnika

Tund 15.00 ei ole käive

10. A4 must­valge ühepoolne

Lehe­külg 0.10 ei ole käive

11. A4 värviline ühepoolne

Lehe­külg 0.75 ei ole käive

12. Majutus: koht toas õpilase

jaoks väljastpoolt Tallinna

13. Majutus: koht toas külalise

Öö­päev 8.00 ei ole käive

Öö­päev 10.00 ei ole käive

14. Toitlustamine (3 korda

päevas) õpilasele

15. Toitlustamine (1 kord

päevas) õpilasele teistest

16. Päevakeskuse teenus koos

toitlustamisega 1 kord

päevas õpilasele väljastpoolt

17. Linnalaager (toitlustamine 2

Kuu 50.00 ei ole käive

Kuu 20.00 ei ole käive

Kuu 80.00 ei ole käive

Päev 12.00 ei ole käive

18. Osalustasu huviringis 1 kord

Kuu 5.00 ei ole käive

19. Osalustasu huviringis 2 kord

Kuu 10.00 ei ole käive

2. Ruumide ja inventari kasutusse andmise otsustamise õigus käesoleva korralduse alusel

on hallatava asutuse juhil. Ruumide kasutamise lepingu sõlmib hallatava asutuse juht.

3. Korraldus teha teatavaks Lasnamäe Lastekeskusele.

4. Hinnad avalikustatakse Tallinna linna veebilehel teenuste andmekogus.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva

jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.